Vi avvaktar mer information om hur de nya restriktionerna ska påverka ungdomsidrotten.

Tillsvidare gör vi bedömningen att vi kan fortsätta med verksamheten.