TÄVLINGAR OCH RESULTAT

Här hittar du bland annat resultat från tidigare tävlingar, tävlingsplanerare och nationell tävlingskalender. Se menyn ovan för mer information!

RIKTLINJER INFÖR TÄVLINGAR ELLER TEST

Anmälningar och avanmälningar till tävlingar och test görs enbart genom Örebro Konståkningsklubb (ÖKK) via telefon eller mejl. För enkelhetens skull ska föräldrar eller åkare inte ha direktkontakt med andra klubbar utan klartecken från ÖKK.

Vänligen respektera utsatt datum för sista dagen för anmälan till tävling eller test. Om detta inte görs riskerar åkaren att inte bli anmäld till tävlingen eller testet, då de som sköter anmälan behöver tid för att fullgöra registreringen.

Tränaren sköter all kontakt med arrangörer, funktionärer och domare på tävlingar och test. Det är ej tillåtet för domare att ingå i diskussioner med åkare eller föräldrar.

Det är alltid tränaren som avgör när åkaren är redo att genomföra ett test.

När vi åker på test åker vi tillsammans med en grupp åkare och tränare från klubben.

När åkare ska till tävlingar eller tester måste hen vara beredd på att erbjuda tränare skjuts.

När det är dags för anmälan till tävling meddelades detta på klubbens hemsida under nyheter. Där kan du även hitta information om vem som tar emot anmälan. Tävlingsavgiften faktureras sedan till berörd åkare.

TÄVLINGSAVGIFTER

Stjärntävling:
360 kr per deltagare med 1 program

Klubbtävling:
465 kr för deltagare med 1 program
685 kr för deltagare med 2 program

A-tävling:
575 kr för deltagare med 1 program
975 kr för deltagare med 2 program

Elitserietävling:
1075 kr per ordinarie elitserieåkare

SKF-trofén:

1075 kr per deltagare

Vid förhinder och eventuell avanmälan är det bra att meddela detta så fort som möjligt till din tränare. Vad gäller återbetalning är det nedanstående som gäller:

– Hela avgiften återbetalas om anmäld åkare inte får deltagandet bekräftat eller om tävlingen blir inställd.

– Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång, men före kl 24.00 två dagar före första tävlingsdagen återbetalas halva avgiften.

– Vid avanmälning efter kl 00.00 dagen före första tävlingsdagen sker ingen återbetalning.

CHECKLISTA INFÖR TÄVLING

Det är jätteviktigt att vara på plats i god tid innan tävlingen börjar, vi rekommenderar att vara på plats minst två timmar innan. Viktigt att komma ihåg att alla tävlingsscheman är preliminära. För bästa möjliga resultat, kom väl förberedd både fysiskt och mentalt!

I möjligaste mån ska föräldrar/anhöriga befinna sig läktaren. Vi vill gärna undvika att ni vistas nere vid isen eller i omklädningsrummet under pågående tävling. Tränaren/tränarna har ansvaret för åkarna från det att de börjar värma upp tills dess att de har tävlat färdigt.

Checklista för föräldrar och anhöriga: