ÖREBRO KONSTÅKNINGSKLUBB

Vår konståkningsförening startade under våren 1999 av aktiva åkare, tränare och föräldrar. I och med att vi är många som varit aktiva i föreningen sedan en lång tid tillbaka har vi en bred och mångårig erfarenhet av klubbverksamhet inom konståkning.

Organisationsnummer: 875003-1422

Stadgar: 2016-05-16 stadgar Örebro konståkningsklubb

om oss

BREDD OCH ELIT

Vi skapar ett brett och positivt intresse för konståkning. Bredd och elit. Vi satsar på varje enskild individ.

Vår målsättning är… att skapa ett brett och positivt intresse för konståkning, att förmedla bra klubbkänsla och kamratskap, att utveckla och bredda konståkningen i Örebro samt att bedriva barnskridskoskola – en förutsättning för fortsatt klubbverksamhet att ge de aktiva kunskap om fördelarna med att utöva idrott. Alla barn ska kunna få åka konståkning på lika villkor efter egna förutsättningar. Klubbens ska i sin tur fostra, uppmuntra och stimulera barn i både medgång och motgång samt verka för en drog- och dopingfri idrottsverksamhet.

Eftersom att alla varit aktiva i konståkningsförening sedan länge har vi en bred och mångårig erfarenhet av klubbverksamhet inom konståkning. Föreningen har växt fort och har idag cirka 200 aktiva åkare, varav ett femtiotal tävlingsåkare i olika grupper. Alla är välkomna att bli medlem i föreningen för att:

Vi arbetar efter våra mål och värderingar, där alla som vill ska ha möjlighet att åka skridskor. Detta har resulterat i att vi har en ständigt ström av barn till barnskridskoskolan och till fortsättningskonståkarna. Det är där man som åkare tar sina första, men bestämda skär mot att bli en tävlingskonståkare.

Våra åkare har möjlighet att delta i olika evenemang och tävlingar, allt från klubbtävlingar till stjärntävlingar. Som åkare i Örebro Konståkningsklubb har man dessutom möjlighet att agera som hjälptränare, samt att utbilda sig till domare.

Våra värderingar: Förmedla bra klubbkänsla och kamratskap. Hos oss är samtliga medlemmar i klubben en del av gemenskapen, oavsett kunskapsnivå eller åldersgrupp. Det ska vara kul att idrotta!