ARBETSGRUPPER  
FÖR FÖRÄLDRAR OCH VÅRDNADSHAVARE

I klubben verkar föräldrar/vårdnadshavare aktivt i olika arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp består av minst en ansvarig/kontaktperson. Vi ser gärna att fler föräldrar ansluter sig till någon av nedanstående arbetsgrupper för att se till så att arbetsbelastningen i klubben fördelas på så många som möjligt. Dessa grupper är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten såsom tävlingar, läger och andra sammankomster. 

Välkommen att kontakta oss på klubben för att veta mer!

Beskrivning: Ansvarar för all försäljning både vid Barnskridskoskolan och Konståkningsskolan (Nybörjar- och fortsättningskonståkningsskolan) och även vid aktiviteter såsom hemmatävlingar och avslutningar (t ex inköp, bemanningsschema osv).

FÖRSÄLJNING

Beskrivning: Diverse uppdrag där huvudsyftet är att samla in pengar till klubben som t ex samordning av Newbodyförsäljning. Även hitta nya uppdrag. För klubbens ekonomi och överlevnad är div försäljningsaktiviteter en nödvändighet. Tack vare framgångsrik försäljning kan vi alla hjälpas åt att hålla nere terminsavgifterna. Kontakta gärna ansvarig om du har tips på vad vi kan sälja. Försäljningsaktivitet och perioditet bestäms i styrelsen.

TÄVLING

BeskrivningAnsvarar för arbetet med våra hemmatävlingar – såsom planering, förberedelse, bokningar (mat/is/hotell etc), arbetsscheman, hantering av anmälningar, kontakt med diverse intressenter etc.   

MEDLEMSREGISTER

Beskrivning: Ansvarar för föreningens medlemsregister, bl a administration av medlemsregister.

EKONOMI

Beskrivning: Allt inom ekonomi, t.ex. översyn av ekonomiska rutiner, fakturering etc.

BYGG

Beskrivning: Byggruppen engageras vid t.ex. tävlingar och arrangemang.

INFO/PR/MEDIA

Beskrivning Ansvarar för klubbens Info/PR/Media. Detta innefattar allt inom kommunikation och information, inkl pressmeddelande och -inbjudan, ÖKK:s webb (inrapportering av tävlingsresultat, rapportering från tävlingar), foto, sociala medier (Instagram, Twitter, Facebook) m.m.

SISU/IDROTTSLYFET/
UTVECKLING

Beskrivning: Ansvarar för SISU (koordinerar samverkan), utvecklingsarbete, inkl. projektansökningar, Idrottslyftet etc.

TRIVSEL

Beskrivning: Att ansvara för att anordna aktiviteter kring olika arrangemang som t ex grillkväll etc.

LÄGER

Beskrivning: Ansvarar för föreningens lägerverksamhet.

SPONSRING

Beskrivning: Ansvarar för kontakterna mot sponsorerna, hitta nya sponsorer, behålla de vi har samt utveckla nya former av sponsring. Redovisning sker till styrelsen efter varje kvartal. I samverkan med ortens företag och organisationer öka klubbens resurser och good will.