SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS UPPFÖRANDEKOD

1.

Vi ger alla medlemmar inom svensk konståkning möjlighet att uppleva glädje, glöd och gemenskap.

2.

Vi ansvarar för åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med konståkningsverksamhet.

3.

Vi underlättar åkarnas och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättning och ambitionsnivå.

4.

Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför isen.

5.

Vi bidrar till åkarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra dem delaktiga i beslut som rör deras konståkningsutövande samt skapar en miljö där individen rekterar och tar ansvar.

6.

Vi förespråkar och utövar rent spel och dopningsfri idrott.

7.

Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande stadgar, regler och allmänna bestämmelser för föreningen, distriktet och förbundet.

8.

Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.

9.

Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar spelets regler, regeltolkningar och beslut vid tävling och test.

10.

Konståkning är en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.