Som tillägg för de regler som sedan tidigare annonserats så gäller följande för föreningens åkare till och med den 24/11:

  • Åkare födda 2004 och tidigare kommer ej erbjudas isträning i enlighet med lokala allmänna råd och nya riktlinjer från SKF. Undantag är vår elitserie Lovisa Aav som kommer erbjudas enskild träning.
  • All gemensam fysträning ställs in. Respektive ansvarig tränare kontaktar sin grupp för ett upplägg för fysträning under denna period.
  • Inga åkare använder ishallarnas omklädningsrum. Samtliga åkare ska komma ombytta till träningen. Uppvärmning sker utomhus och därefter tar man på sig skridskor inne på bänken där man går på isen. Vi uppmanar åkarna att hålla avstånd när skridskor tas på och av. Nedjoggning sker utomhus.
  • Respektive ansvarig tränare per grupp kommer dela upp åkarna så att vi använder flera sargdörrar för på- och avstigning. Detta gås igenom på nästkommande träning om information inte gått ut inför träningen.
  • Anpassat schema tas fram för att träna i mindre grupper. Schemaändring t o m 24/11 läggs ut söndag kväll.

Vi påminner om att samtliga föräldrar lämnar och hämtar utanför ishallen!

Vi ber er kontakta ordförande om smitta skulle konstateras på någon åkare, detta för att undvika vidare smittspridning genom föreningen.