Vi erbjuder under vecka 26 och 27 enligt tiderna nedan för A- och B-åkare.

Tisdag 23/6

16.30-18 Trängen, Fys A och B

Torsdag 25/6

18-19.30 Karlslundskogen, Fys A och B

Måndag 29/6

16.30-18 Trängen, Fys A och B

Onsdag 1/7

18.30-20 Karlslundskogen, Fys A och B

Under de pass som sker i Karlslundskogen samlas vi vid parkeringen!!