Hej alla!

Konståkning och konståkningsförbundet har figurerat i media på ett negativt sett den senaste tiden med bilder av vikthets och åkare som mår psykiskt dåligt. Jag ville bara från styrelsen och tränarna i ÖKK förtydliga hur vi resonerar i vår klubb.
Konståkning är en utmanande idrott för åkarna med förhållandevis mycket träningstid även från tidig ålder, dessutom med ett moment av enskild bedömning  på tävling och tester som är påfrestande.
Därför är det extra viktigt att vi betonar glädjen i idrotten och inte gör den kravställd. Betonar hur viktigt det är att äta och vila rätt och ha nolltollerans mot ätstörningar och diskussion om vikt. Lyfta varandra och inte trycka ner.
Våra tränare lever och jobbar med detta hela tiden och från styrelsen så har vi det som ledstjärna när vi tillsätter tränare.
Jag vet från min dotter att hon älskar konståkningen och att åka till träningen, så från min roll som förälder upplever jag att vi lever upp till detta i vår klubb.
Jag tycker vi ska vara stolta över vår klubb och fortsätta bygga vidare på det vi har.
Med det sagt, om det är någon förälder som ser eller hör något som inte känns bra vill jag att ni tar kontakt med tränarna eller någon i styrelsen.
Trevlig helg,
Fredrik Öjdemark, ordf ÖKK