Uppmärksamma att nästa veckas fysträningar, måndag 10/6 och torsdag 13/6 flyttas från Karlslundsspåret tillSVEAPARKEN. Träningstiderna kvarstår dock. Ny uppsamlingsplats är vid ingången till Sveaparken på den östra sidan, alltså mot Behrn Arena (vid kullen).
Vi tränare uppskattar också innerligt att ni meddelar om ni inte kan komma på fysträningen, detta för att vi ska ha möjlighet att planera upp aktiviteterna på bästa möjliga sätt utefter storleken på träningsgrupperna.
——————
Stort tack!
Bea 

Lämna en kommentar