Tider för träningsdagarna i mellandagarna

27/12 Trängen

9:00 – 9:50 Isträning A, O, +

10:00 – 10:50 Isträning A, O, +

11:00 – 12:00 Isträning Hjärta, Sol, Diamant

11:00 – 11:45 Fysträning A, O, +

28/12 Trängen

15:00 – 16:20 Isträning Fortsättningskonståkare, Hjärta, Sol, Diamant

16:30 – 17:15 Fysträning Fortsättningskonståkare, Hjärta, Sol, Diamant

16:30 – 18:10 Isträning A, O, +, Defne, Hanna, Sofia, Natali, Julia

18:20 – 19:00 Fysträning A, O, +, Defne, Hanna, Sofia, Natali, Julia

29/12 Behrn Arena

8:00 – 9:00 Isträning Hjärta, Sol, Diamant

9:15 – 10:45 Isträning A, O, +

11:00 – 11:45 Dansträning A, O, + (Vi (lär oss) fortsätter bland annat på ”Friction”)

Lämna en kommentar