Startlista ÖKK-Trofen

Tidsschema ÖKK-Trofén (version 06122018)

Uppdaterad tidsschema för ÖKK-Trofén 8 december 2018.
– Lägg märke till Ungdom 13_1 B Flickor som kör innan lunch nu.

För mer information om ÖKK Trofén (deltagare, information till föräldrar etc.), se flik Tävling – ÖKK Tävlingar.

Varmt välkomna till Trängen!

För eventuella frågor kontakta; orebrokktavling@orebrokk.se

Lämna en kommentar