RIKTLINJER INFÖR TÄVLINGAR ELLER TEST

  • Anmälningar och avanmälningar till tävlingar och test görs endast genom att kontakta ÖKK. Föräldrar/åkare ska alltså inte ha direktkontakt mot andra klubbar utan klartecken från ÖKK.

  • Vänligen respektera  ÖKK:s utsatta datum för  sista dag för anmälan till tävling eller test, annars riskerar åkaren att inte bli anmäld till tävlingen eller testet (de som sköter anmälan måste hinna kontakta kassören samt registrera anmälan i dataprogrammet).

  • På tävlingar och test är det tränaren som sköter kontakten med arrangörer, funktionärer och domare (det är ej tillåtet för domare att ingå i diskussioner med tex föräldrar).

  • Det är alltid tränaren som avgör när åkaren är redo att genomföra test.

  • Vi åker på test med en grupp åkare och tränare från ÖKK.

  • Åkaren måste vara beredd på att erbjuda tränare skjuts till och från tävling och tester.

  • När det är dags för anmälan till tävling meddelas detta på klubbens hemsida under nyheter. Där står det till vem man anmäler sig till. Tävlingsavgiften faktureras sedan till berörd åkare.

TÄVLINGSAVGIFTER

Stjärntävling:
– 525 kr för deltagare

Klubbtävling:
– 625 kr för deltagare med 2 program
– 425 kr för deltagare med 1 program

Elitserietävling:
– 1075 kr per ordinarie elitserieåkare
– 1175 kr för utmanare

Vid förhinder och en avanmälan måste göras är det bra att meddela detta så fort som möjligt till din tränare. Vad gäller återbetalning är det nedanstående som gäller:

– Hela avgiften återbetalas om anmäld åkare inte får deltagandet bekräftat eller om tävlingen blir inställd.

– Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång, men före kl 24.00 två dagar före första tävlingsdagen återbetalas halva avgiften.

– Vid avanmälning efter kl 00.00 dagen före första tävlingsdagen sker ingen återbetalning.

CHECKLISTA INFÖR TÄVLING

Det är jätteviktigt att vara på plats i god tid innan tävlingen börjar – MINST 1 timme är vad vi rekommenderar. Tänk på att alla tävlingsscheman är preliminära. Kom väl förberedd både fysiskt och mentalt för bästa resultat.

I möjligaste mån ska föräldrarna befinna sig på läktaren. Vi vill inte att några föräldrar vistas nere vid isen eller i omklädningsrummet under pågående tävling. Tränaren/tränarna har ansvaret för åkarna från det att de börjar värma upp till dess att de har tävlat färdigt.

Checklista för föräldrar: