Hej! Schama för hösten. Vi jobbar på att lägga över detta i laget.se och då kommer även scheman finnas där. Vi återkommer  inom någon vecka.

Måndag

Trängen
15-16.20        Sol, hjärta
16.30-17.15   A, O, +
17.30-18.30  A, O, +
18.40-19.20  Fys A, O, +

Behrn
18.15-19.15   Sol, diamant, fyrkant
19.30-20.30   Diamant, fyrkant
20.30-21.30   Äldre ej tävlingsåkare

Tisdag

Trängen
16-17.15        Sol, diamant, fyrkant
17.30-18.25   A, O, +
18.40-19.40   A, O, +

Behrn
16.30-17.45   Fortsättningskonståkning

Onsdag

Trängen
7-8                 A, O, +

15-16             Sol, hjärta
16-17.15        A, O, +, fyrkant, Elin S, Astrid S
16.45-17.15   Fys Diamant, sol
17.30-18.30   Diamant, sol (de som ej hinner tidiga passet)

Torsdag

Trängen
15-16.20        Sol, diamant, fyrkant (de som hinner)
16.30-17.15   A, O, +
17.30-18.30   A, O, +
18.40-19.10   Fys A, O, +

Behrn
16.30-18        Sol, diamant, fyrkant (de som ej hinner till Trängen)

 

 

Fredag

Trängen
15-16.15        A, O, +
16.30-17.20   Diamant, fyrkant
17.20-18.10  Sol, fortsättningskonståkning

Obs! Fredagens schema ändras när skridskoskolan börjar. I dagsläget vet vi inte när detta sker men återkommer med besked.

Lördag

Behrn
8-9                 Sol, diamant, fyrkant
9.15-10.45     A, O, +
10.55-11.30   Fys A, O, +