Här kommer schemaändringar för januari månad att lägga ut på hemsidan:
Torsdag 9 januari Behrn Arena           All träning inställd p g a hockey
Lördag 18 januari Behrn Arena           All träning inställd p g a hockey
istället samma istider
Söndag 19 januari Behrn Arena
Torsdag 23 januari Behrn Arena         All träning inställd p g a hockey
Torsdag 30 januari Behrn Arena         All träning inställd p g a hockey
Med vänliga hälsningar
Susanne